Lediga anställningar

Spara favorit

Vill du vara en stolt del i det flöde av ny kunskap och nya talanger som vi skapar? Här finner du våra lediga anställningar.

Befattning Diarienummer Ort Sista ansökningsdag
Internationell Handläggare MIUN 2018/1460 Sundsvall 180819
Avdelningschef Forsknings- och utbildningsstöd MIUN 2018/1424 Östersund 180826
Forskare i materialvetenskap med inriktning mot nanoteknologi MIUN 2018/1437 Sundsvall 180815
Avdelningschef Forsknings- och utbildningsstöd MIUN 2018/1424 Sundsvall 180826
Postdoktor i organisk kemi MIUN 2018/1431 Sundsvall 180812
CIO/Infrastrukturchef MIUN 2018/1425 Sundsvall 180826
CIO/Infrastrukturchef MIUN 2018/1425 Östersund 180826
Universitetsadjunkt i maskinteknik MIUN 2018/1430 Sundsvall 180812
Universitetsadjunkt i socialt arbete 50% MIUN 2018/1422 Fittja 180820
Postdoktor inom forskningsområdet nya cellulosabaserade material MIUN 2018/1421 Sundsvall 180810
Universitetsadjunkt i naturvetenskap MIUN 2018/1306 Östersund 180730
Biträdande universitetslektor i turismvetenskap MIUN 2018/632 Östersund 180930
Internationell Handläggare MIUN 2018/1388 Östersund 180819
Seniorforskare i idrottsprestation MIUN 2018/1380 Östersund 180728
Postdoktor inom Ljudkarakteriseringssystem MIUN 2018/1383 Sundsvall 180822
Universitetslektor i genusvetenskap 50 % MIUN 2018/1101 Sundsvall 180930
Postdoktor i elektronik inom inbyggda beräkningsarkitekturer MIUN 2018/1382 Sundsvall 180822
Senior forskare i fysisk aktivitet och hälsa – Parasport MIUN 2018/1376 Östersund 180727
Doktorand i elektronik inom inbyggda beräkningsarkitekturer MIUN 2018/1375 Sundsvall 180822
Doktorand i elektronik inom bildanalys baserad på deep learning MIUN 2018/1374 Sundsvall 180822
Doktorand i företagsekonomi MIUN 2018/1368 Östersund 180815
Doktorand i företagsekonomi MIUN 2018/1367 Sundsvall 180815
Universitetsadjunkt i juridik MIUN 2018/1181 Östersund 180824
Postdoktor inom additiv tillverkning MIUN 2018/1327 Östersund 180812
Doktorand i pedagogik med inriktning mot svenskämnets didaktik MIUN 2018/1275 Sundsvall 180831
Universitetsadjunkt i maskinteknik MIUN 2018/1022 Östersund 180812
Professor i statsvetenskap MIUN 2018/845 Sundsvall 180914
Professor i statsvetenskap MIUN 2018/845 Östersund 180914
Professor i kemiteknik, inriktning katalytisk förädling av lignocellulosa MIUN 2018/536 Sundsvall 180815
Postdoktor inom forskningsområdet starka lignocellulosabaserade material MIUN 2018/1067 Sundsvall 180731
Professor i miljövetenskap, samhällsvetenskaplig inriktning MIUN 2018/519 Östersund 180815
Professor i miljöteknik MIUN 2018/520 Östersund 180815

Mittuniversitetets anställningsordning

Föreliggande anställningsordning fastställer på ett övergripande plan målen för rekrytering av lärare vid Mittuniversitetet, reglerar ur ett myndighetsperspektiv beslutsbefogenheter inom organisationen i detta hänseende samt anger, med stöd av de bilagda handläggningsordningarna, rutiner för hantering av anställningsärenden vid lärosätet.

Anställningsordning 2013/1282Lyssna